Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de GERARD BOFILL VAQUÉ (d'ara endavant CAN BUCH) amb NIF 53199046L i domicili a Mas Can Buch s/n (veïnat La Barroca), 17154 de Sant Aniol de Finestres (Girona).

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns a l’adreça electrònica info@canbuch.com o trucant al telèfon +34 872 222 777.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem que llegeixi detingudament. L'USUARI, en el moment en què utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, n’accepta expressament les condicions generals d'ús i s’hi sotmet. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar-lo i operar-hi.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereixen una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.
 
 1. Propietat intel·lectual
  Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de CAN BUCH o de tercers. Se n'han adquirit els seus drets d'explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

  L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

  CAN BUCH és una marca comercial i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

  L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

  CAN BUCH queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

  Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.


 2. Condicions d'accés
  L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, determinats serveis requereixen haver realitzat un procés de registre i la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la web.

  L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'USUARI de la nostra política de privacitat.

  L'USUARI ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe i les normes d'ordre públic a les presents Condicions Generals d'Ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

  L'USUARI té expressament prohibides la utilització i l’obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats productes.

  L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web. En definitiva, qualsevol tipus d’acció que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

  Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que CAN BUCH queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'USUARI.
   
  CAN BUCH es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web, sense que l'USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquestes accions. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.
   

 3. Política de privacitat
  La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CAN BUCH i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'USUARI a tot moment i de no recaptar informació innecessària.

  El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l'acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat. 4. Responsabilitats
  En posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

  CAN BUCH no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l'USUARI accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a CAN BUCH qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.
   
  L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a CAN BUCH per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

  CAN BUCH no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús d'aquests.

  CAN BUCH queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

  L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en aquestes, i per tant, les accepta íntegrament i expressa.

  L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

  Tot allò referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Girona.
   

 5. Vigència de les condicions generals d'accés a la web
  Les presents Condicions Generals d'ús han estat modificades amb data 05/02/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l’afecti.

  Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres amb les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a info@lant-advocats.com o a www.lant-abogados.com.

Condicions de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos serveis oferts en la present pàgina web per GERARD BOFILL VAQUÉ (d’ara endavant CAN BUCH) amb NIF 53199046L i domicili a 46119647R i domicili a Mas Can Buch s/n (veïnat La Barroca), 17154 de Sant Aniol de Finestrelles (Girona – Espanya).

El CLIENT en el moment en què compra algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç Política de Privacitat.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.
 
 1. PREUS I IMPOSTOS
  En contraprestació pel servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a CAN BUCH les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts en la web www.canbuch.com per als serveis triats.

  Els serveis que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada servei.

  Una vegada finalitzada la selecció de serveis i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament de la mateixa, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i les despeses de gestió, que es reflectiran en l’ordre de reserva en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

  No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.


 2. PROCEDIMENT DE COMPRA
  A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

  A la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per a efectuar i gestionar la reserva es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:
   
  1. Triar el dia i hora disponibles que desitgi reservar.

  2. En seleccionar podrà afegir la reserva a la cistella de la compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la reserva.

  3. Per a tramitar la comanda haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals per a formalitzar el procediment de reserva.

  4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda, en què es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

  5. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se la reserva.

  6. Així mateix, serà necessari indicar una adreça a l’efecte d’emetre la factura.

  7. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.

  8. Una vegada introduïdes les dades de la targeta per al pagament del 50 % de l’import total de la reserva, haurà de confirmar la reserva prement el botó “Comprar”.

  9. Una vegada premut el botó “Comprar” es procedirà a l’enviament mitjançant correu electrònic de la confirmació de la reserva.

  El CLIENT es dona per informat que les fotografies i descripcions dels serveis a la pàgina web són una imatge aproximada dels serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.


 3. DISPONIBILITAT I PRESTACIÓ DEL SERVEI
  Els serveis oferts per CAN BUCH es troben disponibles per a la seva prestació només a Girona (Espanya.)

  La reserva es processarà una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.
  A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva reserva.

  Condicions del servei:
  • L'hora d'arribada és a partir de les 15.00 h i la sortida màxim a les 13.00 h. L'horari d'arribada i sortida es detallen específicament en el correu de confirmació de la reserva que s'envia al client.

  • El CLIENT pot recollir les claus de l'habitació reservada a la recepció. Si té previst arribar més tard, preguem que ens avisin per e-mail o telefònicament i els indicarem com procedir.

  • El mínim de reserva en caps de setmana és de dues nits. En canvi, entre setmana no existeix mínim de nits.

  • El preu de la reserva de l'habitació inclou l'allotjament i l’esmorzar, però ni el dinar ni el sopar no estan inclosos: hauran de reservar-se i pagar-se a part.

  • La reserva de l'habitació inclou tot el que s'especifica de manera detallada en la descripció que es fa en la web de cadascuna d'elles, especialment, les instal·lacions i els serveis que ofereix cadascuna així com els productes d'higiene i cosmètica del bany.

  • No s'accepten mascotes ni animals de companyia.

  • Està prohibit fumar en espais tancats i a les habitacions.

  • Els menors d'edat estan exempts de pagar la taxa turística; només hauran d'abonar l'import de l'allotjament i del desdejuni.

  Així mateix, si el CLIENT té qualsevol consulta pot trucar al telèfon +34 872 222 777 o enviar un correu electrònic a l’adreça info@canbuch.com.


 4. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT
  Per a tramitar la reserva, el CLIENT accedirà al motor de reserves del Banc de Santander com a plataforma tecnològica i de gestió del pagament per a la tramitació d'aquesta. El pagament pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

  En el moment de la reserva el client haurà d'abonar el 50 % de l'import total. L'altre 50 % s'abonarà a la recepció de l'hotel en fer el check-out.

  Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d'aquest.

  CAN BUCH no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

  El pagament del 50 % de l'import de la reserva és previ a la prestació del servei, per la qual cosa CAN BUCH no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d'aquest. CAN BUCH es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitiva els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d'aquests.


 5. FACTURES
  CAN BUCH
  lliurarà al CLIENT la factura en el moment del check-out i una vegada abonat el 50 % restant. Si el CLIENT ho desitja, pot sol·licitar la factura de la seva compra en format PDF i/o el seu enviament per correu electrònic posant-se en contacte amb nosaltres a l'adreça info@canbuch.com.

  El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar a coneixement nostre qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant CAN BUCH exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.
   


 6. GARANTIA
  CAN BUCH ens esforcem per a facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d'aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, ens ho haurà de comunicar al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, esmenar al més aviat possible.
   

 7. MODIFICACIONS I CANCEL·LACIONS
  • La cancel·lació de la reserva serà acceptada sempre que es realitzi amb un mínim de 7 dies d'antelació a la data de començament de l'estada. En tal cas, es retornarà íntegra la paga i senyal del 50 % de l'import total de la reserva.

  • Si la cancel·lació de la reserva es realitza amb una antelació menor a 7 dies, es durà a terme una retenció de la paga i senyal (50 % de l'import total de la reserva).

  • Si la cancel·lació es realitza de manera excepcional per les actuals circumstàncies d'estat d'alarma per la Covid19, podrà sol·licitar-se en qualsevol moment, fins i tot en menys de 7 dies.

  Les reserves es poden modificar o cancel·lar per correu electrònic (info@canbuch.com) o bé per telèfon (+34 872 222 777).


 8. DEVOLUCIONS
  Donada la naturalesa del servei objecte del contracte actual no és possible efectuar devolucions.


 9. DRET DE DESISTIMENT
  Segons el que s’estableix en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris en l’article 103 punt l), l’informem que el dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents de la de servei d’habitatge o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.


 10. PERFECCIÓ DEL CONTACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS
  El present contracte es perfeccionarà amb el pagament de la reserva del servei i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la reserva realitzada.

  CAN BUCH es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.


 11. OBLIGACIONS DE LES PARTS
  CAN BUCH
  es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat.

  El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixats en les presents condicions de venda.

  CAN BUCH no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d'internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a CAN BUCH qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.


 12. COMUNICACIONS
  Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement a CAN BUCH qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, El CLIENT haurà de posar-la en coneixement de CAN BUCH mitjançant l'e-mail o els telèfons indicats en la nostra pàgina web.

  En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis que s’hi ofereixen es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça electrònica que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@canbuch.com indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.


 13. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE
  El CLIENT
  reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

  El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta íntegrament i expressa.

  El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.


 14. NORMATIVA APLICABLE
  El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

  En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

  Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

 15. DADES PERSONALS
  El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si l'autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

  Atenció: les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 05/02/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.